Tin tức chung

Thay đổi chính sách gộp nhóm chương trình Viettel++
Thay đổi chính sách gộp nhóm chương trình Viettel++
28/07/2020

Từ tháng 6/2020 Viettel đã thay đổi chính sách gộp nhóm chương trình Viettel++, có thêm điều kiện giới hạn tối đa số lượng thuê bao trong nhóm là 5 thuê bao. Theo đó với những thuê bao đã thực hiện gộp nhóm trước thời gian này, hệ thống sẽ tự động tách các nhóm này thành từng thuê bao riêng lẻ. Cụ thể như sau: