Thay đổi chính sách gộp nhóm chương trình Viettel++

28/07/2020

1. Đối tượng áp dụng: Nhóm Khách hàng Viettel++ có số lượng >5 thuê bao/nhóm.

2. Thời gian áp dụng:

-  Với nhóm Khách hàng Tiềm năng: Thực hiện tách nhóm vào ngày 01/08/2020

- Với nhóm Khách hàng đạt hạng Kim Cương, Vàng, Bạc, Thân thiết: Thực hiện tách nhóm khi kết thúc chu kỳ hội viên.

+ Với nhóm Khách hàng có thời gian kết thúc chu kỳ hội viên vào ngày 31/07 sẽ được tách nhóm dự kiến vào ngày 09/08.

 + Với các nhóm Khách hàng có thời gian kết thúc chu kỳ ở các tháng tiếp theo sẽ được tách nhóm lần lượt vào các ngày 09/09; 09/10; 09/11… cho đến khi không còn nhóm >5 thuê bao.

3. Quy định tách nhóm

Sau khi hệ thống Theo đó với những thuê bao đã thực hiện gộp nhóm trước thời gian này, hệ thống sẽ tự động tách các nhóm này thành từng thuê bao riêng lẻ. Cụ thể như sau:Tách nhóm thành từng thuê bao riêng lẻ Khách hàng có thể lựa chọn thuê bao để gộp nhóm lại theo nhu cầu. Điểm xét hạng và điểm tiêu dùng sẽ được quy định sau khi tách nhóm như sau:

Điểm tiêu dùng:

Điểm tiêu dùng Viettel++ còn lại chưa sử dụng của nhóm sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên trong nhóm. Hệ thống sẽ cộng lại số điểm (đã chia) vào quỹ điểm tiêu dùng của riêng các thuê bao đơn lẻ sau khi tách.

 Thời hạn sử dụng điểm là tháng N+12 (N là tháng cộng điểm)

Điểm xét hạng: Sau khi táchnhóm thành các thuê bao riêng lẻ, điểm xét hạng đã được tích của từng thuê bao trong quá trình sử dụng trước đó sẽ được giữ nguyên. Hệ thống sử dụng điểm này để xét hạng lại cho các thuê bao.