30k
[GRAB] Mã Grab giảm giá  30.000VNĐ

[GRAB] Mã Grab giảm giá 30.000VNĐ

17-10-2019Ưu đãi30k30000 điểm

Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

- Mã Grab giảm giá 30.000VNĐ
- Mã ưu đãi áp dụng tất cả dịch vụ của Grab (Không áp dụng với Grab Food)
- Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác
- Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt