[AGODA] Giảm ngay 200.000 VNĐ với Booking tối thiểu 2.500.000 VNĐ

31-07-2019 0 điểm
[AGODA] Giảm ngay 200.000 VNĐ với Booking tối thiểu 2.500.000 VNĐ
Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

Giảm 200,000 VND cho giá trị đặt phòng tối thiểu 2,500,000 VND. Code
Khách hàng vui lòng điền mã khuyến mãi nhận qua Viettel khi đặt phòng tại duy nhất trang www.agoda.com/viettel để hưởng ưu đãi.
Thời gian đặt phòng: 20.05 – 31.07.2019
Thời gian lưu trú: 20.05 – 31.12.2019
Điều kiện & Điều khoản chung:
1. Mã khuyến mãi điện tử Agoda được gửi cho khách hàng bởi Viettel áp dụng cho chương trình Agoda Voucher của Viettel.
2. Khách hàng điền mã khuyến mãi điện tử Agoda thông qua trang www.agoda.com/viettel để nhận được một phần giá trị giảm giá cho đặt phòng của khách hàng.
3. Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng 1 lần & sẽ khấu trừ toàn bộ sau khi đã xác nhận đặt phòng.
4. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không thể gia hạn.
5. Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ áp dụng cho những đặt phòng khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và chỉ khi thao tác đặt phòng được thực hiện qua đường dẫn Viettel gửi cho khách hàng.
6. Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng được đối với các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước, được thể hiện trên trang web với dòng chữ “Khuyến Mãi hợp lệ”. Giá trị giảm sẽ được thể hiện ngay lập tức khi khách hàng nhập đúng mã giảm giá trong thao tác đặt phòng. Mã khuyến mãi không áp dụng nếu khách hàng chọn hình thức “Thanh toán tại khách sạn”. Chỉ bấm “Tiếp tục” nếu bên phải màn hình hiện ra thông tin chiết khấu "Ưu đãi giảm giá" trên mục giá Tổng cộng. Nếu không thấy thông tin này, vui lòng thoát khỏi màn hình máy tính và thực hiện lại thao tác đặt phòng.
7. Mã khuyến mãi điện tử Agoda được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ & phụ phí – nếu có).
8. Các đặt phòng không được phép thay đổi thời gian lưu trú. Trong trường hợp hủy đặt phòng, mã khuyến mãi điện tử Agoda không có giá trị hoàn trả bằng tiền mặt hay các giá trị tương tự.
9. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi hay cộng dồn
10. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi qua tiền mặt, tín dụng hay những sản phẩm khác & không kết hợp với bất kì hình thức khuyến mãi khác.

Điều khoản sử dụng

Ưu đãi áp dụng cho KH của Viettel và đã lấy mã voucher thành công

Danh sách cửa hàng áp dụng
Agoda Headquarter, Singapore
Địa chỉ: Agoda Headquarter, Singapore