[NGOẠI NGỮ 24H] Giảm giá 8% trên tổng giá trị hoá đơn

31-12-2019 0 điểm
-8%
[NGOẠI NGỮ 24H] Giảm giá 8% trên tổng giá trị hoá đơn
Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

- Giảm giá 8% trên tổng giá trị hoá đơn
- Để nhận ưu đãi khách hàng liên hệ và cung cấp mã ưu đãi cho Ngoại Ngữ 24h qua hotline: 0989.924.488
- Mã ưu đãi có hiệu lực khi được nhân viên của Ngoại Ngữ 24h đối soát thành công
- Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác

Điều khoản sử dụng

Ưu đãi áp dụng cho KH của Viettel và đã lấy mã voucher thành công

Danh sách cửa hàng áp dụng
NGOAINGU24H
Địa chỉ: www.ngoaingu24h.vn