[SURI STUDIO] Giảm giá 10% cho các gói chụp ảnh bất kỳ

31-12-2019 0 điểm
-10%
[SURI STUDIO] Giảm giá 10% cho các gói chụp ảnh bất kỳ
Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

- Giảm giá 10% cho các gói chụp ảnh bất kỳ.
- Mã ưu đãi có hiệu lực khi được nhân viên của Suri STUDIO đối soát thành công
- Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác

Điều khoản sử dụng

Ưu đãi áp dụng cho KH của Viettel và đã lấy mã voucher thành công

Danh sách cửa hàng áp dụng