10%
[CƠM THỐ CHÁY] Giảm 10% tổng hóa đơn

[CƠM THỐ CHÁY] Giảm 10% tổng hóa đơn

25-04-2020Ưu đãi10%0 điểm

Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

- Giảm 10% tổng hóa đơn.
- Điều kiện áp dụng:
+ Mã ưu đãi chỉ có giá trị khi nhân viên cửa hàng đối soát thành công.
+ Không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.
+ Mã chỉ áp dụng trực tiếp tại cửa hàng.
+ Mã voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.