Kết quả chương trình quay số đặc biệt chào mừng Viettel++

09/07/2019

Dưới đây là danh sách Khách hàng đã trúng thưởng các chương trình quay số:

Ngày 22/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

8496517xxxx

029a17f1ebhjp

Điện thoại iPhone XS Max

8436620xxxx

06fd0894f2hnr

Điện thoại iPhone XS Max

8438767xxxx

003cdfd520hjk

Điện thoại iPhone XS Max

8437973xxxx

0040baf803jjq

Điện thoại iPhone XS Max

8498315xxxx

001303b988njh

Điện thoại iPhone XS Max

8498843xxxx

028f98e911kkr

Điện thoại iPhone XS Max

8498245xxxx

00000ccb46npq

Điện thoại iPhone XS Max

8437909xxxx

029bc8b956hhr

Điện thoại iPhone XS Max

8498613xxxx

02944c92e0hhk

Điện thoại iPhone XS Max

8497992xxxx

0012ba20e3hph

Điện thoại iPhone XS Max

8496482xxxx

0296d35ffdkpv

Xe máy SH 125i

 

Ngày 19/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

8434324xxxx

0299c04dfahju

Điện thoại iPhone XS Max

8439227xxxx

0040bdcdc9hqv

Điện thoại iPhone XS Max

8438584xxxx

029bd9a835hhn

Điện thoại iPhone XS Max

8435449xxxx

029adb8c02hhm

Điện thoại iPhone XS Max

8498729xxxx

0013806b98hhm

Điện thoại iPhone XS Max

8436623xxxx

029af38843hhr

Điện thoại iPhone XS Max

8433316xxxx

028f4895e3jrh

Điện thoại iPhone XS Max

8498784xxxx

02994f07d2hmm

Điện thoại iPhone XS Max

8486515xxxx

06fd596b9cjmu

Điện thoại iPhone XS Max

8437387xxxx

029039c2b8hhj

Điện thoại iPhone XS Max

8496753xxxx

0291f5c590jnk

Xe máy SH 125i

 

Ngày 17/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

8498760xxxx

029094d834hpj

Điện thoại iPhone XS Max

8496314xxxx

029773bca4hhr

Điện thoại iPhone XS Max

8497982xxxx

0294b3ac0ehvv

Điện thoại iPhone XS Max

8433635xxxx

0291469ebbhhu

Điện thoại iPhone XS Max

8497245xxxx

001348a2f5npm

Điện thoại iPhone XS Max

8437563xxxx

004336a769hmh

Điện thoại iPhone XS Max

8498265xxxx

028acc899bmpq

Điện thoại iPhone XS Max

8498807xxxx

004268bec0hjj

Điện thoại iPhone XS Max

8498730xxxx

004008fde6jrj

Điện thoại iPhone XS Max

8434487xxxx

02996d54fchhk

Điện thoại iPhone XS Max

8435616xxxx

029a9fc372hhr

Xe máy SH 125i

 

 

 

 

Ngày 15/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

8496190xxxx

0297c8659dhjp

Điện thoại iPhone XS Max

8496609xxxx

028f46bfe6hnk

Điện thoại iPhone XS Max

8433207xxxx

029ba4f8cfhhj

Điện thoại iPhone XS Max

8433528xxxx

02973bb486hrq

Điện thoại iPhone XS Max

8497738xxxx

02922d797chju

Điện thoại iPhone XS Max

8498221xxxx

003daf5a81jkr

Điện thoại iPhone XS Max

8435388xxxx

0293a95fa7hkp

Điện thoại iPhone XS Max

b650_gftth_tyxxxx

06fcb3875fhqr

Điện thoại iPhone XS Max

8497700xxxx

00135837adhvu

Điện thoại iPhone XS Max

8437801xxxx

0298f66e75hqp

Điện thoại iPhone XS Max

8433545xxxx

029b9a9c86hkp

Xe máy SH 125i

 

 

Ngày 12/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

8497946xxxx

0012ee624dhqk

Điện thoại iPhone XS Max

8498596xxxx

00131a5fccjjm

Điện thoại iPhone XS Max

8439543xxxx

0299d43576hmu

Điện thoại iPhone XS Max

t008_gftth_saxxxx

0012ff18c6hrh

Điện thoại iPhone XS Max

8436654xxxx

029c183863jhm

Điện thoại iPhone XS Max

8496451xxxx

02972262e6hrk

Điện thoại iPhone XS Max

8497495xxxx

003ce8a55bhkq

Điện thoại iPhone XS Max

8496707xxxx

029a5a454bhjk

Điện thoại iPhone XS Max

8497768xxxx

003eab0b0ehjn

Điện thoại iPhone XS Max

8438533xxxx

028f9212f8jkq

Điện thoại iPhone XS Max

8498776xxxx

028b99c3d5hkm

Xe máy SH 125i

 

Ngày 10/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

0335732xxx

004410e875hhu

Điện thoại iPhone XS Max

0329563xxx

029484403bhnn

Điện thoại iPhone XS Max

0386649xxx

029c1918bchhk

Điện thoại iPhone XS Max

0961052xxx

02968d51bahjp

Điện thoại iPhone XS Max

0967207xxx

029341b60cjrj

Điện thoại iPhone XS Max

0868448xxx

0298252cd2hjp

Điện thoại iPhone XS Max

0352291xxx

029bc74065hnq

Điện thoại iPhone XS Max

0974688xxx

02953cea35hhm

Điện thoại iPhone XS Max

0983092xxx

029a8133b2hku

Điện thoại iPhone XS Max

0385942xxx

029b223e03hhk

Điện thoại iPhone XS Max

0372444xxx

029b06f890hku

Xe máy SH 125i

 

Ngày 08/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097761xxxx

003e142051jmp

Điện thoại iPhone XS Max

034450xxxx

0298b7befahhp

Điện thoại iPhone XS Max

098197xxxx

0296c41b84hhk

Điện thoại iPhone XS Max

086505xxxx

029bf22ea3nnq

Điện thoại iPhone XS Max

037714xxxx

028c0aa9cfhmr

Điện thoại iPhone XS Max

037784xxxx

06fc4042cdhhr

Điện thoại iPhone XS Max

097919xxxx

06fc699c1ehvj

Điện thoại iPhone XS Max

098259xxxx

00131c8f20hnm

Điện thoại iPhone XS Max

096218xxxx

028f624c83hvq

Điện thoại iPhone XS Max

097711xxxx

0292623be1hku

Điện thoại iPhone XS Max

035577xxxx

02931f21ebjhu

Xe máy SH 125i

 

Ngày 05/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

086832xxxx

029aee97c9jnq

Điện thoại iPhone XS Max

096838xxxx

029774894ehhv

Điện thoại iPhone XS Max

097105xxxx

029681ef8ahkn

Điện thoại iPhone XS Max

037209xxxx

0298eb99f4hmm

Điện thoại iPhone XS Max

033227xxxx

029bdb8c90hhj

Điện thoại iPhone XS Max

097942xxxx

02972a58a4hjk

Điện thoại iPhone XS Max

096902xxxx

06fd360d6ehrj

Điện thoại iPhone XS Max

032886xxxx

00136335e5hph

Điện thoại iPhone XS Max

097380xxxx

003ea487f3hnr

Điện thoại iPhone XS Max

098506xxxx

0012cb3457jvh

Điện thoại iPhone XS Max

033658xxxx

029abd3e3chhj

Xe máy SH 125i

 

Ngày 03/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

098143xxxx

00132db815hnh

Điện thoại iPhone XS Max

098798xxxx

0294b37871ujq

Điện thoại iPhone XS Max

034689xxxx

0298f091ddmuu

Điện thoại iPhone XS Max

097992xxxx

02943d97a3knu

Điện thoại iPhone XS Max

097185xxxx

029997060dhqp

Điện thoại iPhone XS Max

038292xxxx

003d74ac46hhv

Điện thoại iPhone XS Max

035537xxxx

0298f3fc20hjp

Điện thoại iPhone XS Max

037933xxxx

028c15592emrv

Điện thoại iPhone XS Max

097801xxxx

001314c4b7hnk

Điện thoại iPhone XS Max

036668xxxx

003ea14dbdhhn

Điện thoại iPhone XS Max

038265xxxx

06fd2fbc81hhq

Xe máy SH 125i

 

Ngày 01/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097912xxxx

029878745fhmm

Điện thoại iPhone XS Max

098230xxxx

028c7ad29dhjn

Điện thoại iPhone XS Max

039803xxxx

0043549d9dhmp

Điện thoại iPhone XS Max

038364xxxx

02992ca168mvk

Điện thoại iPhone XS Max

034919xxxx

02950d244ehju

Điện thoại iPhone XS Max

097613xxxx

029b3d356bhvq

Điện thoại iPhone XS Max

098111xxxx

029727c363hnm

Điện thoại iPhone XS Max

098506xxxx

0299196ed6hhj

Điện thoại iPhone XS Max

096930xxxx

06fc292547hjp

Điện thoại iPhone XS Max

096396xxxx

0291122821hnr

Điện thoại iPhone XS Max

098681xxxx

003bb7fd33hjn

Xe máy SH 125i

 

 

 

 

Ngày 28/06

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

039865xxxx

029b4e0d5dhkr

Điện thoại iPhone XS Max

097331xxxx

001263e32ejrk

Điện thoại iPhone XS Max

036356xxxx

06fd7aafc1hpq

Điện thoại iPhone XS Max

098881xxxx

06fc9a8290hmk

Điện thoại iPhone XS Max

098664xxxx

06fd06d101hhj

Điện thoại iPhone XS Max

098905xxxx

00000179e2hkv

Điện thoại iPhone XS Max

098732xxxx

000017cd69kpn

Điện thoại iPhone XS Max

097491xxxx

003c573f07nkp

Điện thoại iPhone XS Max

096300xxxx

028f29635chuq

Điện thoại iPhone XS Max

098470xxxx

003bca4ec0hjk

Điện thoại iPhone XS Max

097524xxxx

029b072e3dhnm

Xe máy SH 125i

 

 

 

 

Ngày 26/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097707xxxx

003eab07fajrn

Điện thoại iPhone XS Max

097469xxx

029a7b776cjhq

Điện thoại iPhone XS Max

097936xxxx

0294c91ae2hjq

Điện thoại iPhone XS Max

097376xxxx

0294eaf496hhj

Điện thoại iPhone XS Max

036290xxxx

0298b3acb2hhj

Điện thoại iPhone XS Max

097670xxxx

0041cb6391jhh

Điện thoại iPhone XS Max

098882xxxx

003e17f7b7jpm

Điện thoại iPhone XS Max

034267xxxx

00420bcb0chkr

Điện thoại iPhone XS Max

098949xxxx

028b1f1313hmh

Điện thoại iPhone XS Max

032604xxxx

02915be0cfhjv

Điện thoại iPhone XS Max

038467xxxx

029ade7800huu

Xe máy Honda SH125i

 

 

Ngày 24/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097600xxxx

003cd22c12hjr

Điện thoại iPhone XS Max

039495xxxx

003dff00fehpr

Điện thoại iPhone XS Max

097118xxxx

0295af719cjhj

Điện thoại iPhone XS Max

098800xxxx

003c9e3daejmvh

Điện thoại iPhone XS Max

033992xxxx

06fd86d125jju

Điện thoại iPhone XS Max

097483xxxx

003f9654d3hjv

Điện thoại iPhone XS Max

098603xxxx

003bdbe54ahqm

Điện thoại iPhone XS Max

034660xxxx

06fddaed7bhjq

Điện thoại iPhone XS Max

098363xxxx

0000137bf1kmq

Điện thoại iPhone XS Max

036590xxxx

004045ba2bhhu

Điện thoại iPhone XS Max

098314xxxx

02972e7c40hhk

Xe máy Honda SH125i

 

 

Ngày 21/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

098293xxxx

003c9a20bdhhq

Điện thoại iPhone XS Max

098907xxxx

00000238c3huh

Điện thoại iPhone XS Max

039624xxxx

029713929chhv

Điện thoại iPhone XS Max

096227xxxx

028fd5ead2hhp

Điện thoại iPhone XS Max

037400xxxx

003fc8542fhrn

Điện thoại iPhone XS Max

097989xxxx

028bb2d458hnm

Điện thoại iPhone XS Max

098932xxxx

003b9e5a1dhhk

Điện thoại iPhone XS Max

096468xxxx

0012b28695hjn

Điện thoại iPhone XS Max

096618xxxx

02922bed43hjj

Điện thoại iPhone XS Max

097310xxxx

02922cd1cahhu

Điện thoại iPhone XS Max

096162xxxx

029682b55chnk

Xe máy Honda SH125i

 

Viettel sẽ liên hệ để xác minh và trao giải thưởng cho KH trong vòng 45 ngày sau khi chương trình kết thúc.

Vẫn còn rất nhiều chương trình quay số trúng thưởng, cùng chia sẻ và lan tỏa để bạn bè, đồng nghiệp cũng có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ Viettel++ nào!