100K
[CGV CINEMAS] Voucher trị giá 100.000VNĐ sử dụng tại CGV

[CGV CINEMAS] Voucher trị giá 100.000VNĐ sử dụng tại CGV

20-05-2020Ưu đãi100K100000 điểm

Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

- Voucher trị giá 100.000VNĐ sử dụng tại CGV
- Mã ưu đãi có hiệu lực khi được nhân viên của CGV đối soát thành công
- Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác