10%
[PHỞ ÔNG HÙNG] Giảm 10% tổng hóa đơn

[PHỞ ÔNG HÙNG] Giảm 10% tổng hóa đơn

25-04-2020Ưu đãi10%0 điểm

Thông tin ưu đãi và cách sử dụng

Điều kiện áp dụng:
- Mã ưu đãi có hiệu lực khi được nhân viên cửa hàng đối soát thành công.
- Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác tại cửa hàng.
- Mã ưu đãi áp dụng trực tiếp tại cửa hàng.
- Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt